Kursy grupowe prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania, rozwijając ogólną znajomość języka obcego oraz doskonalą wszystkie umiejętności językowe, kładąc nacisk na mówienie. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki i metody nauczania języka obcego z dominacją metody komunikacyjnej, która ułatwia pokonanie barier porozumiewania się w języku obcym.

Dodatkowo kursy skierowane są dla osób, które chcą swobodnie posługwać się językiem obcym w środowisku awodowym. Podczas zajęć słuchacze poznają i wykorzystują słownictwo i zwroty niezbędne do nawiązywania oraz podtrzymywania kontaktów służbowych. Doskonalona jest również umiejętność prowadzenia korespondecji oraz pisania korespondencji służbowej, CV, listów motywacyjnych a także innych dokumentów.

Uczestnicy kursów, oprócz podręczników, korzystają z dodatkowych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów audiowizualnych.

Nauka prowadzona jest w przyjaznej atmosferze, zachęcającej do uczestnictwa oraz aktywności podczas zajęć. Zapewnia to skuteczność
przyswajania wiedzy.

Istnieje możliwość dostosowania profilu oraz specjalizacji kursu do potrzeb grupy.

Zajęcia indywidualne maja charakterystykę podobną do zajęć grupwych jednak w pełni dostosowane są do
zindywidualizowanych, konkretnych potrzeb danego kursanta. Program nauki oraz kierunek rozwoju mają
na celu zaspokojenie potrzeb słuchacza, a tempo dostosowane jest do jego możliwości. Terminy oraz
częstotliwość lekcji ustalane są indywidualnie.

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki i metody nauczania języka obcego dostosowane do
personalnych oczekiwań.

Uczestnik kursu, oprócz podręczników, korzysta z dodatkowych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych oraz
materiałów audiowizualnych.

Uczniowie regularnie poddawani są testom oraz sprawdzianom, co pozwala na ocenę postępów oraz
ewentualne położenie nacisku na obszar wymagający poprawy.

Nauka prowadzona jest w przyjaznej atmosferze, zachęcającej do uczestnictwa oraz aktywności podczas zajęć,
co zapewnia skuteczność przyswajania wiedzy.

Oferta kursów dla firm dostosowana jest do indywidualnych oczekiwań i potrzeb danej firmy. Zostają one
określone podczas rozmowy wstępnej a poziomy grup podczas testu kwalifikacyjnego.

Podczas zajęć kursanci uczą się swobodnie posługiwać językiem obcym w środowisku prywatnym
oraz zawodowym. Podczas zajęć słuchacze poznają i wykorzystują słownictwo i zwroty niezbędne do
nawiązywania oraz podtrzymywania kontaktów osobistych a także służbowych. Doskonalona jest również
zdolność prowadzenia korespondecji oraz rozmów telefonicznych i inne przydatne na co dzień umiejętności.

Wykorzystuję różnorodne techniki i metody nauczania języka obcego z dominacją metody komunikacyjnej,
która ułatwia pokonanie barier w porozumiewaniu się w języku obcym.

Uczestnicy kursu, oprócz dedykowanych podręczników, korzystają z dodatkowych, atrakcyjnych pomocy
dydaktycznych oraz źródeł audiowizualnych oraz materiałów autentycznych.

Kursanci regularnie poddawani są testom oraz sprawdzianom, co pozwala na ocenę postępów oraz ewentualne
położenie nacisku na obszar wymagający poprawy. Na koniec kursu wydawane są CERTYFIKATY ukończenia
kursu oraz RAPORTY KOŃCOWE, zawierające opis osiągnieć uczestnika.

Nauka prowadzona jest w przyjaznej, zachęcającej do uczestnictwa oraz aktywności podczas zajęć atmosferze,
co zapewnia skuteczność przyswajania wiedzy.

 

OFEROWANE PRZEZE MNIE OPCJE WSPÓŁPRACY:

 1. Szkolenia grupowe i indywidualne w siedzibie firmy
 2. Szkolenia grupowe i indywidualne w moim miejscu prowadzenia zajęć


ZAPEWNIAM:

 1. Profesjonalne prowadzenie zajęć oraz miłą atmosferę
 2. Dojazd do Państwa firmy w cenie kursu 
 3. Zakup podręczników z rabatem 
 4. Możliwość korzystania z bogatej biblioteczki z materiałami do nauki języka angielskiego
 5. Konsultacje drogą elektroniczną
 6. Dostęp do platformy e-learnngowej, na której dokumentowany jest przebieg kursu i gdzie umieszczane są                                                                               dodatkowe materiały dotyczące poszczególnych jednostek lekcyjnych.
 7. Materiały dodatkowe
 8. Pomocne multimedialne, audiowizualne
 9. Dokumentację przebiegu kursu oraz postępów uczestników.
Konwersacje to jedne z najczęściej wybieranych typów zajęć z angielskiego na rynku. Popularność takich
lekcji tkwi przede wszystkim w czerpaniu przyjemności z komunikacji i maksymalnego wykorzystania języka
podczas zajęć. Wielu uczących się języka angielskiego zmaga się z pokonaniem bariery językowej i
przełamaniem niepewności w mówieniu. To właśnie zajęcia konwersacyjne stanowią odpowiedź na tego typu
problemy. Najwięcej korzyści zajęcia tego typu będą przynosić bardziej zaawansowanym słuchaczom 
(B1 i wyżej), którzy mają już ugruntowane podstawy gramatyki, a brakuje im słownictwa czy pewności siebie
w mówieniu. Takie zajęcia adresowane są również dla tych, którzy mają wiedzę teoretyczną (znają zasady
gramatyczne), ale maja trudności z praktycznym wykorzystaniem języka, czyli mówieniem i rozumieniem
ze słuchu.

Na zajęciach konwersacyjnych otrzymasz:

dobrą organizację 
ciekawe materiały dostosowane do Twojego poziomu i preferencji 
materiały w różnej formie – artykuły, filmiki, podcasty, materiały autentyczne 
infomację zwrotną na temat Twoich błędów i wyjaśnianie ich 
powtórki zagadnień gramatyczno-leksykalnych
Teraz także zajęcia przez                                                                                                                                                  791 006 577
 Powered by: www.cdx.pl